D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
wtorek, 15 maja 2007
konik

Taki ma³y przerywnik miêdzy robótkami....

konik

22:10, olimpijskie , MagdalenaM
Link Komentarze (3) »
sobota, 12 maja 2007
I ja siê przy³±czê...

Do tej pory tylko Was podgl±da³am, ale dzis postanowi³am do³±czyæ do tego mi³ego grona. Na pocz±tek moja najnowsza (jeszcze "ciep³a") bluzeczka.

 

 

pozdrawiam

Magdalena

http://szydekieminadrutach.blox.pl/html

22:36, olimpijskie , MagdalenaM
Link Komentarze (4) »