D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
wtorek, 27 lutego 2007
Wiosenna Mgie³ka.

W³a¶nie skoñczy³am wiosenny sweterek - my¶lê ¿e na pocz±tek bêdzie w sam raz:

wykonany jest z Mgie³ki podwójn± nitk± i wysz³o mi tylko 30 dag! Taki sam robi³a wczesniej hada, ale czerwony no i mój ma szersze rêkawy. To tylko takie przypomnienie wiosny, bo nastepny sweter bêdzie jeszcze zimowy - czerwony kardigan z szalowym ko³nierzem.

13:33, olimpijskie , Zdzid
Link Komentarze (4) »