D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
wtorek, 08 maja 2007
Z okazji imienin
To mój pierwszy wpis na wiosennym blogu. Ale to bardzo wiosenna robótka dla wiosennej solenizantki.
Dzisiaj podarowa³am te¶ciowej na imieniny wykonan± przez siebie serwetkê.
Wzór zaczerpniêty z netu i do¶æ chyba popularny w¶ród dziergaj±cych Pañ.
21:14, olimpijskie , Makneta
Link Komentarze (4) »