D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
sobota, 07 kwietnia 2007
Ty siê chyba nudzisz...

z wyczuwaln± w g³osie lekk± ironi± powiedzia³a znajoma, gdy przysz³am sfotografowaæ moje dzie³o.

 darmowy hosting obrazków

Gdybym siê nudzi³a, to pewnie mia³abym mieszkanie na b³ysk i ¿adnych zaleg³o¶ci w prasowaniu. A tak mam pierwiosnki.

I jeszcze zbli¿enie doniczki:

 darmowy hosting obrazków

00:08, olimpijskie , Aiszka4
Link Komentarze (4) »