D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
niedziela, 22 kwietnia 2007
troszkê mnie nie by³o...

...ale praca wre i kolejno chwalê siê moimi osi±gniêciami z tego roku

po pierwsze golf dla kol¿anki za którym czeka³a od jesieni bo nie ¶pieszy³o jej siê

Po drugie rozpinany na zamek sweterek na ch³odne wiosenne dni dla mojego czteroletniego siostrzeñca Filipa. Sam sweter robi³am b³yskawicznie ale wykoñczenia to drugie tyle czasu.

Ju¿ widaæ pierwsz± wiosenn± opaleniznê :)

Po trzecie czapeczka dla mojej córci Olgi, któr± zrobi³am w sobotê dla relaksu od drutów. Zrobi³am skan, poniewa¿ stwierdzi³am, ¿e na zdjêciu bêdzie ma³o widocna, bo w rzeczywisto¶ci kolor oliwkowy jest ciut ciemniejszy.

No i wreszcie po czwarte dopiero pochwali³am siê na wielkanocnym jajkami na szyde³ku. To mój debiut je¶li chodzi o szyde³kowe ozdabianie jaj.

 

21:54, olimpijskie , Agniesia_F1
Link Komentarze (7) »
niedziela, 25 lutego 2007
Witam was wiosennie....

....i chwalê sie tym oto sweterkiem . Zrobi³am go na zamówienie dla Pani, która jest emerytowan± nauczycielk±. Ciekawe jak± mnie wystawi ocenê???Zapraszam równie¿ na wielkanocny tam chwalê siê ¶wi±teczn± serwetk±
21:45, olimpijskie , Agniesia_F1
Link Komentarze (1) »